Clàusula per a la recollida de dades de caràcter personal dels CONTACTES

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s'informa que les dades proporcionades formaran part del fitxer "Agenda de contactes", propietat de Eotalgrup, i vostè autoritza al seu tractament amb la finalitat de comunicació amb clients, proveïdors i altres persones de contacte de la Fundació i no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o solament si una llei ho estableix.

Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant petició escrita a Eotalgrup, Capmany nº 87 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)